Statuten en Reglementen

Op de Algemene Vergadering (nieuwe naam!) van Scylla van 21 juni 2022 zijn de gewijzigde statuten vastgesteld. Ook zijn toen het Huishoudelijk Reglement, het Tuchtreglement en het Bestuursreglement Drank vastgesteld.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Tuchtreglement

Bestuursreglement Drank