Bestuur Scylla

Voorzitter Luuk de Ruiter 06 48333819  mail@luukderuiter.nl
Secretaris (vacature)
Penningmeester Corri van der Maat 06 52405353  corrivdmaat@gmail.com
Communicatie Bram van Kuijck  bramvankuijck@outlook.com
Beheer gebouw Sander Blonk 06 80075669 scblonk@ziggo.nl

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Ellie van der Geest
Tel. 0648133986

Secretariaat

p/a LTTV Scylla
Voorschoterweg 6f
2324 NE Leiden

Ledenadministratie

Hans van Marwijk
Tel: 06 19866660
Billie Holidaystraat 24
2324 LK Leiden

Financiële administratie

Apek administraties
Rooseveltstraat 18-X
2321 BM Leiden

Bankgegevens: ING rekeningnummer NL60 INGB 0000 4269 04 t.n.v. PENN LTTV SCYLLA.