Veilig sporten

Uitgangspunten

LTTV Scylla wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.
Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.

Algemene omgangsregels

 • Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 • Houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 • Maak op geen enkele wijze misbruik van een machtspositie.
 • Kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar dan hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp.
 • Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt, erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders.

 • Zorg voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Wees je hierbij bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik je positie niet.
 • Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
 • Respecteer het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Wees een voorbeeld voor anderen. Gedraag je respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Wees waakzaam en alert op signalen van overschrijding van regels en aarzel niet om die signalen door te geven aan het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon.
 • Drink tijdens het coachen van jeugd geen alcohol en rook niet.

Vertrouwenscontactpersoon

Naast de hierboven opgestelde regels is door de vereniging een vertrouwenscontact­persoon aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek met iemand wil voeren, kan terecht bij deze vertrouwenscontactpersoon: Ellie van der Geest, tel. 0648133986.

Vrijwilligersbeleid

Uitgangspunt is dat iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt, vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat niet-leden vrijwilliger kan worden. Deze procedure bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van de vereniging waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.