Aanmelden/afmelden

Aanmelden

Aanmelden kan op elk moment van het seizoen. Het volstaat om het aanmeldingsformulier in te vullen en in de Scylla lidmaatschaps-/ideeënbus te stoppen, of te sturen aan: Hans van Marwijk, Billie Holidaystraat 24, 2324 LK Leiden.

Afmelden

Dit kan tot 1 juni en tot 1 december, per respectievelijk 1 juli en 1 januari wordt dan het lidmaatschap beëindigd. Bij een te late afmelding dient het resterende gedeelte van de contributie voor het desbetreffende halve jaar betaald te worden. Voorkom dit dus door je tijdig af te melden. Afmelden kan alleen schriftelijk, via een mail naar Hans van Marwijk.