Coronaregels competitie

De hogere machten hebben coronaprotocollen voor de competitie opgesteld. Hieronder volgen de regels waar spelers – en toeschouwers – zich aan moeten houden.

Eerst een opmerking vooraf. Het gaat goed binnen Scylla. De regels worden nageleefd en met uitbraken van corona hebben we gelukkig niet te maken gehad. Laten we dat vooral zo houden. Daarom een oproep aan ieder om ook deze regels na te leven en anderen zo nodig aan te spreken op het niet naleven ervan. Zo kunnen we blijven sporten!

Het coronaprotocol is ook als Word-document te downloaden.

Algemene regels

Publiek

Helaas mogen er maar weinig toeschouwers komen. Gelukkig zijn de wedstrijden in het rooster nogal verspreid, zodat er per wedstrijd wel mogelijkheden zijn om te komen kijken. De tribunes worden dit seizoen niet geplaatst.

Houd de volgende algemene regels aan:
– Houd de afstand van 1,5 meter aan.
– Registreer je aanwezigheid op het formulier bij de ingang van de zaal.
– Er is slechts zeer beperkt toegang van publiek mogelijk. Hierbij wordt voorrang gegeven aan supporters van Scylla. Publiek van bezoekende teams is daarom niet welkom.
– Zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.
– Je kunt plaatsnemen in de kantine of op een van de stoelen in het looppad in de zaal.
– Voor de ouders van de jeugdteams geldt dat slechts één van de ouders de kinderen begeleidt. Op de zaterdagen dat de vijf regionale jeugdteams thuis spelen heeft daarnaast één ouder als publiek toegang.

Kantine

Aanwezigen in de kantine moeten zitten, behalve bij het halen van een bestelling bij de bar.

 

Voor competitiespelers zonder bondsscheidsrechter

DUO-competitie zonder dubbel

De meest ingrijpende verandering is dat het dubbel in de DUO-competitie voor senioren vervalt. Daarvoor in de plaats wordt een vijfde wedstrijd gespeeld. In die wedstrijd wisselen de spelers telkens: game 1: b-x, game 2: a-y, game 3: b-y, game 4: a-x. Is er een vijfde game nodig, dan spelen b-x tot en met punt 5, en maken a-y de game af. De partij is, net als bij de andere sets, gewonnen door het eerste team dat drie games heeft gewonnen. De uitslag moet op het formulier bij het dubbelspel worden ingevoerd.

Wisselen van tafelhelft?

– In de seniorenwedstrijden wordt in beginsel niet van kant gewisseld. In onderling overleg kan tussen beide teams (of spelers) worden afgesproken dat dat toch gebeurt. Lopen de meningen hierover uiteen, dan wordt er niet van kant gewisseld.

– Voor de jeugd geldt dit niet; de jeugdspelers wisselen dus wel van kant.

Kleedkamers

Er mogen maximaal vier (bij de dames) of vijf (bij de heren) personen tegelijk in de kleedkamer. We geven hierbij de tegenstander voorrang. Is er ook een ere- of eerste-divisiewedstrijd, dan heeft bovendien de bondsscheidsrechter voorrang. Kom dus bij voorkeur in sportkleding naar de zaal en douche na de wedstrijd thuis.

Zaalindeling

Bij het indelen van de zaal moet er voldoende ruimte zijn voor de teller. Daarom wordt er tussen de wedstrijdtafels steeds een tafel vrijgelaten. Als er vijf wedstrijden zijn, worden dus alleen de oneven tafels gebruikt. De tafels 2, 4, 6 en 8 blijven vrij.

Als er op dinsdagavond twee wedstrijden zijn, wordt er aan elke kant van de zaal een wedstrijdtafel ingericht (dus de tafels 1 en 9), zodat de tellerstafel bij de wand kan.

Scoreborden

Naast elk scorebord wordt flesje handontsmetter gezet. Voor en na het tellen ontsmet de teller zijn handen.

Tafel reinigen

Na elke wedstrijd wordt de speeltafel door de spelers gereinigd.

Gebruik van ballen

Als iedereen voor en na de wedstrijd zijn handen ontsmet, kan er met één bal gespeeld worden.

Vervoer naar uitwedstrijden

Overleg met je medespeler(s) of je samen in één auto naar een uitwedstrijd gaat en zo ja, of je dan een mondkapje draagt (het RIVM adviseert dit). Maak hier duidelijke afspraken over.

 

Het bestuur van LTTV Scylla

No Replies to "Coronaregels competitie"