De Algemene Leden Vergadering is verplaatst naar woensdag 15 april om 20.30 uur

Alle leden en ouders van jeugdleden van onze vereniging zijn welkom op de Algemene Leden Vergadering op woensdag 15 april a.s. om 20.30 uur in de kantine van ons gebouw. De agenda en de stukken voor deze vergadering worden op een later moment, tijdig voor de vergadering per e-mail toegestuurd. In elk geval zullen de cijfers over 2019 en de begroting voor 2020 aan de orde komen. Ook zullen we stilstaan bij de ontwikkeling van Scylla de komende jaren. Het is van belang dat daar door velen over wordt meegedacht. Noteer de datum dus en kom naar de vergadering.

No Replies to "De Algemene Leden Vergadering is verplaatst naar woensdag 15 april om 20.30 uur"