Wijziging degradatieregeling eredivisie tafeltennis door NTTB onreglementair? Scylla betwist juridische geldigheid.

In eerdere posts hebben we verslag gedaan van de chaos waarin de eredivisie tafeltennis momenteel verkeert door onduidelijke besluitvorming bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Terwijl de eindfase van de competitie al ingaat weten clubs nog steeds niet waar ze aan toe zijn. De NTTB heeft nog steeds niet bepaald hoeveel teams degraderen. Een onmogelijke en onacceptabele situatie die in andere sporten ondenkbaar zou zijn.

Na onze posts hebben we uiteraard van veel van jullie de vraag gekregen of er al nieuwe ontwikkelingen zijn. Helaas. Het Hoofdbestuur (HB) van de NTTB geeft aan dat ze pas begin maart – 3 wedstrijden voor het slot van de competitie – duidelijkheid wil geven over de degradatieregeling. Veel te laat uiteraard; beleidsmatig is het een drama.

Scylla kwalificeert het gevolgde NTTB-beleid als procedureel onjuist, onreglementair en in strijd met het beleid van de NTTB zelf. Hieronder leggen we onze volgers uit hoe het (volgens ons en onze adviseurs) zit en waar de NTTB onreglementair en in strijd met de eigen reglementen en besluiten dreigt te handelen.

In een notendop de chronologische reconstructie:

1. 2 juni 2018:
De eredivisieteams maken bij de NTTB hun teams voor het seizoen 2018-2019 bekend. De teams zijn uiteraard in samenwerking met sponsoren en spelers samengesteld waarbij clubs zich gebaseerd hebben op de te verwachten competitieopzet. Deze competitieopzet gaat uit van 8 teams, waarbij uiteindelijk na de play-downs één team rechtstreeks zal degraderen (ten gunste van een promoverend team uit de 1e divisie), en een tweede team een promotie/degradatiewedstrijd zal spelen tegen een ander 1e divisie team.

2. 15 augustus 2018:
Dit is de datum die in de NTTB-reglementen (zoals gedefinieerd in de HB-besluiten 2018) gehanteerd wordt als markering van het begin van de competitie.

3. 5 september 2018:
De NTTB maakt plotseling, na het officiële begin van de competitie, en slechts 3 dagen voor de daadwerkelijk eerste gespeelde wedstrijd, bekend dat men in het lopende seizoen wellicht verstrekte degradatie wil toepassen om zo volgend jaar nog maar 6 teams in de eredivisie te hebben. Drie teams zouden moeten degraderen. Gesteld wordt echter ook dat er mogelijk toch minder dan 3 teams zullen degraderen, en dat de definitieve invulling pas voor de aanvang van de voorjaarscompetitie (begin februari 2019) zal worden gepubliceerd. Dit alles als totale verrassing voor de clubs.

4. 27 oktober 2018:
Na protesten uit de verraste Werkgroep Eredivisie en heftige reacties vanuit de eredivisieclubs besluit de NTTB tot een bijeenkomst met de clubs tijdens de Nationale Tafeltennismasters in Leiden. Op de bijeenkomst lopen de emoties hoog op; de clubs uiten hun onvrede met de plannen en handelswijze van de NTTB.

5. 25 november 2018:
De NTTB informeert de verenigingen dat er nog steeds geen definitief besluit is en stelt dat men toch nog meer informatie nodig heeft. Verenigingen worden uitgenodigd om voor 28 februari 2019 hun inzichten schriftelijk te delen.

6. 10 december 2018:
De NTTB publiceert op haar site de Bestuursbesluiten 2019, als zijnde “geldig van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019”. Een opmerkelijke publicatie. De gepubliceerde besluiten staan haaks op het voorgaande. De NTTB legt in haar besluit vast dat voor het komende jaar de oude regeling geldt, zoals kort hierboven omschreven onder punt 1! Dit sluit dus elke aanpassing van de regeling in 2019 uit.

7. 25 januari 2019:
Scylla stuurt advies aan het Hoofdbestuur van de NTTB, en deelt haar inzichten over de toekomst van de eredivisie. Procedureel adviseert Scylla dringend om in het lopende seizoen geen veranderingen in de competitieregeling door te voeren.

8. 2 februari 2019:
De voorjaarscompetitie start. De NTTB publiceert geen verdere invulling. De publicatie zoals kort beschreven onder punt 6 bepaalt dus dat de oude regeling gehandhaafd moet worden.

9. 17 februari 2019:
Aangezien de NTTB ondanks haar gepubliceerde besluit van 10 december de mogelijkheid tot aanpassing van de competitie open lijkt te houden wijst Scylla in een mail de NTTB op de procedurele en juridische onrechtmatigheden van een dergelijke actie, en stelt dat aanpassing van de degradatieregeling onreglementair is. Scylla verwijst met name naar de strijdigheid van aanpassing van de degradatieregeling met de gepubliceerde HB-besluiten (zie ook hierboven, punten 2 en 6).

10. 21 februari 2019:
Het HB reageert en verklaart bij monde van voorzitter Jan Simons dat de NTTB na 28 februari een beslissing zal nemen. Een inhoudelijke reactie op de geconstateerde procedurele en juridische knelpunten ontbreekt.

11. 24 februari 2019:
Scylla deelt de correspondentie zoals vermeld onder punt 8 met overige betrokken verenigingen en de Werkgroep Eredivisie.

12. 26 februari 2019:
Scylla publiceert deze post.

Zover zijn we nu. De eigen reglementen en besluiten van het HB maken een aanpassing dit seizoen onmogelijk. We rekenen er nog steeds op dat de NTTB haar eigen reglementen en besluiten zal respecteren. We verwachten dan ook een spoedige en constructieve reactie van de NTTB en gaan ondertussen onze opties na.

We houden jullie uiteraard op de hoogte. Blijf ons volgen!

No Replies to "Wijziging degradatieregeling eredivisie tafeltennis door NTTB onreglementair? Scylla betwist juridische geldigheid."