Crisis bij NTTB West?

De achtergrond is nog niet geheel duidelijk, maar de NTTB-afdeling West lijkt in een crisis te zitten.

Omdat dit onze leden direct aangaat geven we hieronder even kort aan waar het om gaat, zonder overigens als Scylla nu al een standpunt in te nemen. Daarvoor is (ook voor ons) nog teveel onduidelijk.

WAAR GAAT HET OM?

(1) HET AFTREDEN VAN DE VOORZITTER CCW

Afgelopen week verscheen op de Afdeling West een bericht van Competitieleider Vally Karantcheff waarin deze aangaf per direct op te stappen als voorzitter van de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW). De achterliggende reden werd nog slechts in algemene bewoordingen aangestipt, maar het was duidelijk dat het ging om verschil van mening tussen het Afdelingsbestuur (onder leiding van Frans Muijzers) en de Competitieleider. Karantcheff sprak over ‘onvoldoende vertrouwensbasis is om met elkaar verder te gaan” en een “ verschil van inzicht” over “de wijze van aansturing van de commissie en de te volgen koers bij toekomstige (noodzakelijke) hervormingen binnen het competitieaanbod van West.”

Zie voor het complete bericht van Karantcheff: https://www.nttb.nl/west/nieuws/voorzitter-ccw-treedt-af

(2) HET BERICHT VAN HET AFDELINGSBESTUUR

Kort daarna kwam een bericht van het Afdelingsbestuur. Het Afdelingsbestuur gaf aan dat het fundamenteel over de toekomst van de commissie wilde nadenken en de aanmelding als competitieleider voor iedereen open wilde stellen. In nog steeds zeer algemene termen stelde het Afdelingsbestuur dat men op 31 oktober overleg gevoerd had met de Vally Karagantcheff maar dat ze daar “ geen gemeenschappelijk beeld konden krijgen over de nadere invulling van het aanstaande veranderingsproces” en dat dit de aanleiding voor Karantcheff was om met onmiddellijke ingang zijn taken neer te leggen.

Zie voor het complete bericht van het Afdelingsbestuur: https://www.nttb.nl/west/nieuws/vernieuwing-commissie-competitie-en-wedstrijdzaken

(3) DE MAIL VAN DE COMPETITIELEIDERS

Vandaag ontving Scylla – net als alle verenigingen in afdeling West – een email van de overige leden van de Competitiecommissie. Daaruit blijkt dat er veel meer aan de hand is dan het ontbreken van een gemeenschappelijk beeld.

Het onderwerp van de mail is “Crisis over competitie en competitieleiders”.

De email schetst een beeld dat veel verder gaat dan het ontbreken van een gemeenschappelijk beeld. De competitieleiders spreken van harde kritiek van het Afdelingsbestuur. Ze stellen dat hen per mail de wacht is aangezegd, met een bericht dat paar uur later op de site werd gezet en dat het Afdelingsbestuur hen in feite ook nog eens de dalende ledenaantallen in de schoenen schuift.

De onvrede is zo groot dat enkele competitieleiders besloten hebben om net als hun voorzitter per direct op te stappen. Anderen blijven nog even aan om in ieder geval nog voorbereidingen voor de komende competitiehelft voor te bereiden, maar ook zij zullen daarna stoppen. Het Afdelingsbestuur had aangegeven dat competitieleiders opnieuw op hun functie zouden kunnen solliciteren, maar dat zal in ieder geval niet gebeuren.

(4,5,6, ..) WAT NU? DE ALV EN VERDER…

De competitieleiders geven in het slot van hun mail terecht aan dat verenigingen zich op de komende Algemene Ledenvergadering kunnen uitspreken over de situatie en het Afdelingsbestuur daar kunnen “aanspreken op hun handelwijze”.

Die vergadering is al op 15 november. Volgende week dus!

Natuurlijk zal ook Scylla daarbij aanwezig zijn. Hopelijk krijgen we dan ook boven tafel wat er precies gespeeld heeft en nog speelt. Hoewel nog lang niet alles helder is, is in ieder geval dit duidelijk: NTTB-West verkeert op dit moment bestuurlijk in een crisis die veel verder gaat dan het “niet kunnen krijgen van een gemeenschappelijk beeld over de invulling van een aanstaande veranderingsproces”.

We zullen – zoals altijd – als Scylla onze eigen mening vormen. We houden jullie hierbij natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen, en (wanneer zaken helderder worden) van ons standpunt hierbij.

Blijf ons volgen!!

No Replies to "Crisis bij NTTB West?"